Arvonnan järjestäjä

Lempeä Lämpö Oy, Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli (jäljempänä ”Järjestäjä”).

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Järjestäjän yhteistyökumppanien palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän arvonnan järjestämiseen – tai heidän perheenjäseniään.

Osallistuminen edellyttää Helmi-palveluun rekisteröitymisen. Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana Lempeän Lämmön nettisivuilla Helmi-palveluun rekisteröityneet, ja 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellä, sähköpostiosoitteella ja puhelinnumerolla. Mukaan hyväksytään vain sellaiset vastaukset, joissa kaikki pakolliset tiedot on täytetty.

Arvonta järjestetään ajalla  29.2.2024-4.4.2024. Tämän ajan ulkopuolella rekisteröityneitä ei oteta mukaan arvontaan.

Palkinnot

Palkintoina arvotaan viisi (5) lippu.fi-palvelun lahjakorttia. Yhden lahjakortin arvo on 50 euroa. 

Arvonta ja kilpailun voittaminen

Arvonta ja palkintojen toimitus suoritetaan kahden viikon kuluessa kampanjan päättymisestä. Kullekin voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Mikäli voittoilmoitus palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän sekä arvonnan järjestämiseen osallistuneet Järjestäjän yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla.

Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa täyttämällä lomakkeessa asianomaisen kohdan. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla tietosuojaselosteesta osoitteessa www.lempealampo.fi.