Arvonnan järjestäjä

Lempeä, Suur-Savon Sähkö Oy, Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli (jäljempänä ”Järjestäjä”).

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki Suomessa asuvat uudistuneeseen Helmi-asiointipalveluun rekisteröityneet yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Järjestäjän yhteistyökumppanien palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän arvonnan järjestämiseen – tai heidän perheenjäseniään.

Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Arvontaan osallistuvat kaikki aikavälillä 1.2. – 30.3.2021 uudistuneeseen Helmi-asiointipalveluun osoitteessa asiakas.sssoy.fi rekisteröityneet henkilöt. 

Palkinnot

Palkintoina arvotaan kymmenen (10) kpl S-ryhmän 50 euron arvoista lahjakorttia. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen. Palkinto voidaan toimittaa vain Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen.

Arvonta ja kilpailun voittaminen

Arvonta ja palkintojen toimitus suoritetaan viimeistään viikolla 18 (3.- 9.5.2021). Kullekin voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän sekä arvonnan järjestämiseen osallistuneet Järjestäjän yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla.

Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Arvonnan yhteydessä käytettäviä henkilötietoja ei hyödynnetä suoramarkkinoinnissa ilman käyttäjän suostumusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla tietosuojaselosteesta osoitteessa www.lempealampo.fi.