Lempeä Siltakemmakat-arvonnan säännöt 2023

Arvonnan järjestäjä

Lempeä Lämpö Oy, Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli (jäljempänä ”Järjestäjä”).

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Järjestäjän yhteistyökumppanien palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän arvonnan järjestämiseen – tai heidän perheenjäseniään.

Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Lempeän sosiaalisen median kanavissa arvontajulkaisuihin pyydetyllä tavalla kommentoineet ovat mukana arvonnassa.

Arvonta järjestetään ajalla 3.-17.7.2023 Tämän ajan ulkopuolella jätettyjä kommentteja ei oteta huomioon.

Palkinnot

Palkintoina arvotaan kolme (3) kahden (2) lipun pakettia Puumalan Siltakemmakoiden perjantai- tai lauantaipäiville 4. ja 5.8.2023. Yhden palkinnon arvo on 109,80 €. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen. Palkinto toimitetaan sähköisesti sähköpostiosoitteeseen.

Arvonta ja kilpailun voittaminen

Arvonta suoritetaan 17.7.2023. Kullekin voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinnot toimitetaan sähköisesti. Palkinto on lunastettava 27.7.2023 mennessä.

Mikäli voittoilmoitus palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän sekä arvonnan järjestämiseen osallistuneet Järjestäjän yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla.

Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.