1. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Lempeä kaukolämpö. Lempeä kaukolämpö (jäljempänä “Järjestäjä) on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia (Suur-Savon Sähkö Oy, Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli), jonka perustehtävänä on ylläpitää elinvoimaisuutta ja hyviä olosuhteita  Järvi-Suomessa. Suur-Savon Sähkö -konserni toimittaa lämpöä ja pitää huolta sähkönjakeluverkosta Järvi-Suomen alueella.

2. Kilpailuun osallistuminen

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla kisajulkaisua Lempeän Facebook-sivulla.

3. Kilpailun palkinto

Kilpailun palkintona on 2500 euron (kaksituhattaviisisataa) arvoinen lahjoitus valittavan tahon toiminnan tukemiseen. Taho päättää itsenäisesti avustuksen käyttökohteesta tai -tavasta. Järjestäjä ei vastaa avustuksen lopullisesta käyttökohteesta.

4. Kilpailun arvonta

Järjestäjä valitsee voittajan jätettyjen ehdotusten joukosta marraskuussa 2019.  Järjestäjä pidättää kaikki oikeudet voittajan valintaan. Kilpailu on voimassa 30.10 2019 saakka, jonne asti kilpailuehdotuksia voi jättää.

Järjestäjä voi evätä henkilön osallistumisen epäsoveliaan tai lainvastaisen käytöksen perusteella. Järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja, mikäli henkilöön tai tahoon ei saada yhteyttä. Kilpailun voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Järjestäjä ei vastaa palkinnon vastaanottamisen mahdollisista esteistä. Palkinnon vastaanottaja vastaa voiton hyväksymisestä aiheutuneista mahdollisista kuluista. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

5. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän sekä arvonnan järjestämiseen osallistuneet Järjestäjän yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla.

6. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa täyttämällä lomakkeessa asianomaisen kohdan. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla tietosuojaselosteesta osoitteessa www.lempealampo.fi.

7. Kilpailun voittajan julkistaminen

 Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan nimi internet- ja Facebook-sivulla.
 

8. Kilpailun sääntömuutokset

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin.