Etusivu > Ajankohtaista > Joutsan LämpöUutiset > Joutsan Lämmöll...

Joutsan Lämmöllä suotuisa tilanne – lähipolttoainetta ja paikalliset pitkäaikaiset kumppanit

”Kyllä näin pitkät kumppanuudet ovat harvassa, ja niitä pitää vaalia”, toteaa Joutsan Lämmön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen siemaisten kahvia pahvimukista lämpökeskuksen valvomossa Joutsassa. Myös läsnä valvomossa oleva Metsä-Pirkan toimitusjohtaja Jouko Pirkkalainen jatkaa kompaten, ”pitkään on yhdessä tehty, ja aina on yhteisymmärrykseen päästy”. Tilaisuudessa on kyse Joutsan Lämmön ja Joutsalaisen Metsä-Pirkka Oy:n välisen polttoaineen toimitussopimuksen solmimisen pienimuotoisesta juhlistamisesta. Joutsan Lämpö ja Metsä-Pirkka ovat tehneet yhteistyötä jo 14 vuoden ajan, tuoden kuntaan mitä ekologisinta lähilämpöä. Valtaosa Metsä-Pirkan toimittamasta puupolttoaineesta kerätään aivan Joutsan lähistöltä, vain 20 km säteeltä.

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kiittelee Joutsan Lämmön hyvää tilannetta ja kumppaneita, jotka ovat sen mahdollistaneet.

”Yhteistyö Joutsan Lämmön kanssa on jatkunut jo 14 vuotta. Pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta paikalliset urakoitsijamme ovat uskaltaneet investoida kalustoon ja lähialueen metsänomistajiin päin on muodostunut vakiintuneet puukauppasuhteet. Energiapuun hankinta on pitkäjänteistä toimintaa ja ilman pitkäaikaisia toimitussopimuksia se ei ole mahdollista. Metsä-Pirkka toimittaa raaka-aineen myös Joutsan Ekowatti Oy:n kahdelle laitokselle ja sopimus Joutsan Lämmön kanssa tukee tätä toimintaa; isommat määrät takaavat toimitusten sujumisen kaikille laitoksille. Yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa tukee vastuullista toimintaa” luonnehtii pitkäaikaista yhteistyötä Metsä-Pirkan Pirkkalainen kahvittelun lomassa.

Nyt solmittu polttoaineen toimitussopimus pitää yllä paikallista työllisyyttä, vastaten laajuudeltaan noin kolmen suoran henkilötyövuoden työllistävää vaikutusta polttoaineen korjuu-, käsittely- ja logistiikkaketjuihin.

Paikallinen yhteistyö mahdollistaa enemmän

Metsä-Pirkan toimitusjohtaja Jouko Pirkkalainen ja Elveran Harri Pappinen ovat tuttuja ja yhteistyökumppaneita pitkän ajan takaa.

Paikalla tilaisuudessa on myös Elvera Oy:n henkilökunnasta Harri Pappinen ja Ari Ruskela. Elvera on vastuussa lämpökeskuksen päivittäisestä teknisestä toiminnasta, valvonnasta ja kunnossapidosta. Elveralla on tällä hetkellä yhteensä noin 330 tuotantolaitos- ja verkosto-alan ammattilaista laajalla maantieteellisellä alueella, jotka vastaavat yhteensä kymmenen Suur-Savon Sähkö Oy:n omistus- tai osakkuuslämpökeskuksen lämmöntuotannosta ja jakelusta. Kaukolämpötoiminnassa tarvitaan lämpökeskusammattilaisia, sähkö-automaatioammattilaisia, verkostotekniikan ammattilaisia. Joutsan Lämmöllä yksinään ei olisi toiminnan mittaluokan huomioiden mahdollisuuksia ylläpitää omaa henkilöstöä kattamaan koko tarvittava osaamisen pelikenttä. Elvera hoitaa samaa roolia myös naapurikunnan puolella, Hartolan Kuningaslämmön lämpökeskuksessa. Näiden lämpökeskusten pääkäyttäjänä toimii Harri Pappinen, joka on seudun asukkaita. Pappinen käy säännöllisesti kiertämässä keskukset varmistaen, että kaikki on kuten pitää. Vikojen sattuessa Pappinen on salamana paikalla selvittämässä asiaa.

”Joutsan Lämmön yhteistyö on hieno esimerkki toimialarajat ylittävän yhteistyön merkityksestä. Elveralla on alueella Suur-Savon Sähkö – konsernin sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan työkuormaa, ja olemme saaneet kehitettyä erinomaista moniosaamista Joutsassa ja sen lähialueella asuville asentajille. Sähkön ja lämmön yhteen lasketusta työkuormasta rakentuu riittävää työkuormaa, joka mahdollistaa asentajien työpisteet Joutsassa’, Elveran toimitusjohtaja Arto Nieminen kiittelee yhteistyötä Joutsan Lämmön kanssa. ’

Paikallisen henkilöstön etu näkyy muun muassa paikallistuntemuksessa, ja paikallisten tuntemisessa. Pappinen ja Metsä-Pirkan Pirkkalainen ovat jo pitkän aikaa yhteistyössä pitäneet Joutsan seudun kodit lämpiminä. Pitkäaikainen kumppanuus on mahdollistanut päivittäisen yhteistyön hioutumisen tehokkaaksi ja sujuvaksi. Lämmöntuotannon pitää onnistua joka päivä, ja sen takaaminen onnistuu, kun polttoaineen toimittaja on tuttu ja luotettava.

Lämmöntuotanto politiikan myllerryksessä  Joutsan tilanne suotuisa

Harri Pappinen esittelee sillä hetkellä keskuksessa käytettävää haketta. ”Pian siirrytään järeämpään tavaraan säiden kylmetessä”, Pappinen kertoo.

Suomen polttoainemarkkinat ovat ajautumassa ennustamattomaan suuntaan ilmasto- ja energiapoliittisten linjausten myötä. ”Vaikka Joutsan Lämmön polttoainekäyttö on noin 98 % puupolttoaineita, turvetta ja kivihiiltä ei käytetä lainkaan, Suomen ilmastopolitiikan tahtotila kivihiilen ja turpeen energiakäytön alasajosta vaikuttaa koko lämmityspolttoainemarkkinaan sekä saatavuustilanteeseen Suomessa. Joutsan kaukolämpötoiminnan tulevaisuudenkuva on kuitenkin erittäin hyvä, perustuen lähialueen harvennuspuun ja hakkuiden sivutuotteiden saatavuuteen. Kun polttoaineet tulevat lähimetsien harvennuspuusta ja hakkuiden sivutuotteista, paikallisen toimittajan, Metsä-Pirkan toimesta, niin huoltovarmuus kuin sopeutuminen ilmastopoliittisiin muutoksiin ovat hyvällä mallilla’, arvioi Joutsan Lämmön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Öljyllä lämmittäminen vaikeutuu – tukea lämmitysmuodon muutokselle haettavissa

Lempeän tuore myyntipäällikkö Ossi Pöyry.

”Tämän vuoden aikana julkista tukea on avattu haettavaksi lämmitysmuotojen muutokselle ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin. Joutsankin taajama-alueella on öljylämmitteisiä kiinteistöjä, joiden kannattaa nyt pohtia valtion tukia öljylämmöltä kaukolämpöön liittymiselle. Tuet omakotitaloille lämmitysmuodon muutoksille ovat 4 000 €, ja rivi- ja kerrostaloissa asuntokohtainen tuki voi olla maksimissaan 4 000 €. Olemme Joutsan Lämmön puolelta jo kontaktoineet joitain tunnistamiamme asiakkaita. Mielestäni nämä tukimekanismit kannattaa hyödyntää fossiiliselta öljyltä pois siirtymiseksi’, toimitusjohtaja Tykkyläinen toteaa. Lue lisää avustuksesta tästä.

Lempeä Lämmön tuore myyntipäällikkö Ossi Pöyry (kuvassa) oli Joutsan reissulla mukana kartoittamassa uusia kaukolämpökohteita. Jos sinua on alkanut lämmittää ajatus vaivattomasta kaukolämmöstä, saat helposti yhteyden meihin tästä.