Etusivu > Ajankohtaista > Uutiset > Kangasniemen lä...

Kangasniemen lämpöverkon rakentamiselle selvitetään vaihtoehtoja

Rakennamme Kangasniemellä uutta kaukolämpöverkkoa. Tavoitteena rakentamisella on yhdistää kaksi erillistä verkkoa toisiinsa, mikä antaisi lisää mahdollisuuksia hiilijalanjäljen pienentämiseen lämmöntuotannossa.

Nyt kaavaillussa suunnitelmassa uuden kaukolämpöputken reitiltä kaadettaisiin 8 puuta ja tilalle istutettaisiin 4 uutta puuta. Suunnitteluvaiheessa vaihtoehtona oli putken sijoittaminen kevyen liikenteen väylään. Tämä ratkaisu edellyttää 750 metrin matkalta uudelleen päällystämistä. Kevyen liikenteen väylän vastuuviranomaisella ei ollut suunnitelmissa päällysteen uusiminen tai korjauksiin osoitettua rahoitusta tiedossa.

Suunnitelmalle suoritettiin katselmukset paikan päällä Ely:n ja kunnan edustajien kanssa. Katselmuksessa saatujen palautteiden perusteella on tehty tarkennuksia suunnitelmiin muun muassa kaukolämpöputken sijoitussuunnitelman osalta. Tämän jälkeen lupahakemukset lähetettiin Ely:lle ja kunnalle, ja molempiin hakemuksiin olemme saaneet työlupapäätökset.

Kuitenkin peruslähtökohtamme kaikessa toiminnassamme on vastuullisuus ja sidosryhmien kuunteleminen. Suunnitelmasta saamamme palautteen perusteella olemme päättäneet ottaa hankkeessa aikalisän.
Selvitämme nyt eri tahojen halukkuutta kevyen liikenteen väylän kunnostamiseen, jolloin samassa yhteydessä putkisto voidaan sijoittaa päällysteen alle. Selvitämme myös, millaisia lämpöverkoston kehittämismahdollisuuksia meillä on ilman verkostojen yhdistämistä. Tavoitteenamme on, että yhdessä löydämme parhaan ratkaisun niin alueen asukkaiden kuin lämmöntuotannon kehittämisen kannalta.