Kun suunnittelet rinnakkaislämmitysjärjestelmän rakentamista, kannattaa suunnitelmien teko antaa ammattilaisen tehtäväksi. Ota myös heti suunnittelun alussa yhteyttä kaukolämmön myyjääsi. Yhdessä suunnittelijan ja kaukolämmön myyjän kanssa kiinteistöllesi suunnitellaan toimiva, tehokas ja energiaa säästävä rinnakkaislämmitysjärjestelmä.

 

Rinnakkaislämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettavat ohjeet ja määräykset

Kun rinnakkaislämmönlähde kytketään kaukolämpölaitteiston rinnalle, se ei saa heikentää kaukolämpöveden jäähtyvyyttä tai asiakkaan lämmityksen toimitusvarmuutta. Siksi kaukolämmön sopimusehdoissa määritellään luvussa 5 ”Asiakkaan kaukolämpö- ja lämmityslaitteet” miten kaukolämpölaitteiden kanssa tulee toimia esimerkiksi muutoksia tehtäessä. Kohdassa 5.4 ”Asiakkaan kaukolämpölaitteisiin saa tehdä vain lämmönmyyjän hyväksymiä muutoksia. Asiakkaan lämmityslaitteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista on sovittava erikseen lämmönmyyjän kanssa.”

Rinnakkaislämmitysjärjestelmän suunnittelussa pitää aina huomioida kunnallisen viranomaisen hanketta mahdollisesti koskevat määräykset. Tarvitaanko hankkeeseen esimerkiksi lupa tai muita toimenpiteitä. Nämä selvität helpoiten oman kunnan viranomaisilta.

Lisäksi: