Etusivu > Ajankohtaista > Blogit > Viisi faktaa ka...
Mika Laine | Tags

Viisi faktaa kaukolämmön tuotannon ympäristövaikutuksista

Omalla paikkakunnalla tuotettu kaukolämpö on erittäin ympäristöystävällinen lämmitysmuoto, tarkasteltiinpa asiaa raaka-aineiden ja niiden hankinnan, tuotannon tai jakelun näkökulmasta. Paikallinen kaukolämpö on järkevä tapa lämmittää kiinteistöjä. Sen lisäksi se myös vahvistaa Järvi-Suomen alueen elinvoimaa tarjoamalla merkityksellistä työtä tuotantoketjun eri vaiheissa.

1. Uusiutuva raaka-aine on peräisin Järvi-Suomen metsistä

Lempeän kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan paikallisista metsistä ja
puuteollisuudesta hankittuja hakkeita ja purua polttamalla.

 • Metsähakkeet ovat peräisin nuorten metsien kunnostushakkuista sekä
  harvennus- ja päätehakkuiden yhteydessä metsään muuten jäävistä
  puunlatvoista – kantoja emme kerää poltettavaksi
 • Paikalliset sahat ja muut puuteollisuusyritykset toimittavat meille
  tuotannossa yli jäävää polttohaketta, purua ja puunkuorta
 • Öljyä käytetään enää kovimmilla pakkasilla riittävän lämmöntuotannon
  varmistamiseksi – esimerkiksi vuonna 2021 vain 3,7 % polttoaineestamme oli
  öljyä

2. Puuhakkeen ja purun kuljetus lämpölaitoksille optimoidaan tarkasti

Kun raaka-aineet hankitaan läheltä, myös kuljetusmatkat metsistä ja
puuteollisuudesta pysyvät lyhyinä. Hyvin optimoitu logistiikkaketju on tärkeä osa
kaukolämmön tehokasta tuotantoa.

 • Hakkuutähteet kootaan tienvarsille pinoihin ja haketetaan ennen kuljetusta
  – näin kuljetuskertoja tarvitaan mahdollisimman vähän
 • Lämpölaitosten paikkakunnilla hakkeet ja purut menevät suoraan polttoon
  tai ne kerätään pieniin terminaaleihin, joista ne viedään tarpeen mukaan
  tuotantoon

3. Paikallinen kaukolämpölaitos on tehokas tapa tuottaa lämpöä

Kaukolämpö on erittäin tehokas tapa tuottaa lämpöä. Paikallisesti yhteen
lämpölaitokseen keskitettyä tuotantoa ja sen ympäristövaikutuksia on helppo
hallita. Esimerkiksi savukaasujen sisältämän lämmön talteenotto parantaa
tuotannon hyötysuhdetta.

 • Jatkuvat, oikein kohdistetut investoinnit tuotannon ja jakelun tehokkuuteen
  sekä päästöjen vähentämiseen maksavat itsensä nopeasti takaisin
  polttoaineiden säästönä sekä tuotannon parempana hyötysuhteena

4. Kaukolämpölaitoksen päästöt ovat minimaaliset jo nyt

Polttotekniikan optimointi mahdollistaa kaukolämpölaitoksille erittäin pienet
päästöt. Sähkösuodattimet ja savukaasupesurit puhdistavat tehokkaasti ilmaan
päätyvät päästöt. Poltossa syntyvä puutuhka on luonnonmukainen ja kierrätettävä
materiaali.

 • Puupolttoaineen kosteusaste on noin 40%, ja sen palaessa
  kaukolämpölaitoksen piipusta ilmaan siirtyy suurelta osin pelkkää
  vesihöyryä
 • Puutuhkasta jalostetaan metsälannoitetta, joka päätyy näin takaisin metsiin

5. Tuotannon älykäs optimointi minimoi lämpöhukan lämmönjakoverkostossa

Hyvin eristetty kaukolämpöverkosto sijaitsee maan alla. Lämpö siirtyy koteihin ja
muihin kiinteistöihin kaukolämpöputkissa virtaavan kuuman veden mukana.

 • Kaukolämpöverkoston veden lämpötilaa optimoidaan ulkoilman
  lämpötilan mukaan, jotta sisälämpötilat pysyvät aina sopivina
 • Älykäs optimointi ottaa huomioon myös kulutusennusteet ja pystyy näin
  vähentämään verkoston lämpöhäviöitä ja esimerkiksi öljyn polttotarvetta
  kylmimpinä pakkaspäivinä

Lempeä lisää ihmisten hyvinvointia tarjoamalla helpon ja varman kaukolämmön lisäksi
työtä raaka-aineiden hankinnasta ja kuljetuksesta kaukolämmön tuotantoon ja
jakeluverkoston kunnossapitoon asti.

Kunnat, joissa Lempeä kaukolämpöä tuotetaan, ovat myös suoraan tai Suur-Savon
Sähkö-konsernin osakkaina paikallisten kaukolämpölaitosten omistajia. Tuotamme siis
kaukolämpöä jokaisen kuntalaisen hyväksi.


Kehitys- ja innovaatiopäällikkö
010 2104531
mika.laine@sssoy.fi
 • Mika Laine

  Kehitys- ja innovaatiopäällikkönä työskentelevä Mika syttyy päivittäin uusista asioista. Innostus auttaa Mikaa painamaan eteenpäin, sillä Mikan työssä on usein kysymys ongelmanratkaisusta, uusien asioiden kehittämisestä ja uuden teknologian hyödyntämisestä. Energia-ala on vienyt Mikaa viimeiset 25 vuotta moniin eri tehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Viimeiset 15 vuotta niistä on kulunut Suur-Savon Sähköllä. Koko perheen yhteinen harrastus on junorijääkiekon parissa toimiminen, sillä Mikan molemmat pojat pelaavat maalivahteina. Lisäksi Mika syttyy kuntoliikunnasta, pallopeleistä ja kitaran soittamisesta.