Etusivu > Ajankohtaista > Blogit > Kaukolämpö vai ...

Kaukolämpö vai maalämpö taloyhtiöön – kumpi vaihtoehto kannattaa?

Maalämmöstä on tullut viime vuosina suosittu lämmitysratkaisu niin omakotitaloissa kuin suuremmissa kiinteistöissä. Maalämpö ja kaukolämpö ovat kilpailijoita keskenään sellaisilla taajama-alueilla, joissa on kaukolämpöverkko.

Vaikka maalämmön suosio on suurta, kaukolämpö on edelleen vahva ratkaisu eri olosuhteissa. Katsotaan seuraavaksi, miten nämä ratkaisut eroavat toisistaan.

Kaukolämpö vai maalämpö?

Kaukolämmön edut

Kaukolämpö on hyvin toimintavarma ratkaisu. Se on paitsi energiatehokas, myös vakaa, varma ja vaatii vain vähäisiä huoltotoimenpiteitä lämmitysmuotona. Se tarjoaa riittävästi lämmintä käyttövettä asukkaille sekä tasaista lämpöä asuntoihin.

Nykyisin kaukolämpö on yhä useamman taloyhtiön saatavilla kaukolämpöverkkojen laajentuessa. Kaukolämpö on ympäristöystävällistä, jos sitä tuotetaan asianmukaisesti. Lempeä Kaukolämpö on noin 81 % peräisin järvisuomalaisen metsätalouden sivuvirroista, hakkeesta, puupelletistä ja jätepuusta.

Kaukolämpöverkkoon siirtyminen on sujuvaa ja edullista, jos kaukolämpöverkko sijaitsee lähistöllä. Kaukolämmön avulla voidaan lämmittää suuriakin kiinteistöjä kaupunkikeskustoissa, joihin voi olla vaikea mahduttaa kaukolämpökaivoja. Kaukolämmöntarjoaja vastaa siitä, että lämpöä on aina saatavilla sovitusti, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia lämmönlähteen toimivuudesta tai huolloista.

Mitä kaukolämpö kustantaa?

Kaukolämmön liittymiskustannus on huomattavasti edullisempi kuin maalämmöllä. Liittymismaksuun sisältyy rakennettava liityntäjohto kiinteistölle, lämmönjakohuoneeseen asennettava mittarointi sekä kaukolämmön kytkeminen kiinteistön lämmönjakokeskukseen.

Kaukolämmöstä maksetaan perusmaksu sekä vuodenaikojen mukaan vaihtuva energiamaksu eli kausihinta. Energiamaksu perustuu lämmön hankinta- sekä tuotantokustannuksiin. Perusmaksu taas perustuu laskutusvesivirtaan, joka lasketaan kaukolämmitetyn rakennuksen suurimmasta lämmitystehon tarpeesta kovimmilla pakkasilla. Kaukolämmön hinnoitteluun vaikuttaa pääasiassa polttoaineiden hintojen vaihtelu, esimerkiksi öljyn, puuraaka-aineen tai turpeen. Kaukolämpöä on alettu enenevissä määrin tehdä myös sähköllä.

Lisää kaukolämmöstä

Maalämmön edut

Maalämmössä maaperään varastoitunut auringon tuottama lämpö tuodaan kiinteistön käyttöön maahan porattavien maalämpökaivojen sekä itse lämpöpumpun avulla. Se on siis todellista lähilämpöä. Maalämpöjärjestelmän tarvitsemien lämpökaivojen määrä vaihtelee kiinteistön koosta ja lämmöntarpeesta riippuen.

Ratkaisuna maalämpö on käyttökustannuksiltaan edullinen sekä ympäristöystävällinen, jos sen käyttämä sähkö on tuotettu kestävästi.

Maalämmöllä on mahdollista järjestää myös jäähdytys kesähelteille. Tällaisesta toiveesta kannattaa keskustella maalämpöä harkitessa.

Mitä maalämpöön siirtyminen edellyttää?

Tontille on oltava mahdollisuus porata tarvittava määrä maalämpökaivoja. Jos tontti sijaitsee pohjavesialueella, rakentaminen vaatii vesilain mukaisen luvan. Luvat myöntää aluehallintovirasto (AVI), ja asiaa valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ELY-keskus.

Koko maalämpöprojektin valmiiksi saattamiseen kannattaa varata hieman aikaa, sillä se sisältää tarvittavat kartoitukset, lupa-asiat, maalämpökaivojen poraukset sekä laitteiden hankinnat ja asennukset.

Mitä maalämpö kustantaa?

Maalämpö on investointina kalliimpi kuin kaukolämpö, mutta voi oikeissa olosuhteissa olla käyttökustannuksiltaan edullisempi. Investoinnin kustannuksiin vaikuttavat kiinteistön ominaispiirteet (koko, tehon tarve) ja vaikutus laitteiden mitoitukseen sekä tarvittavien lämpökaivojen määrä ja syvyys.

Yleisesti maalämpöä pidetään edullisempana kuin kaukolämpöä. Kustannuksiin vaikuttavat kuitenkin vahvasti kiinteistön sähkösopimuksen hinta sekä alueen sähkönsiirron hintataso. Lisäksi on huolehdittava maalämpöjärjestelmän huolloista ja mahdollisista korjauksista. Kaukolämmön hinnoissakin on suuria alueellisia eroja, joten kannattavampi ratkaisu selviää vain tekemällä tarvittavat laskelmat.

Maalämmön voi hankkia myös palveluna. Lempeä Maalämpö on lämpöratkaisu ilman alkuinvestointia avaimet käteen -toimituksella. Lempeä Lämpö huolehtii laitteiston suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttöönotosta sekä järjestelmän huolloista ja kaikista muista kustannuksista sopimuksen ajan. Asiakas maksaa vain ennalta määritellyn sopimuksen mukaisesti kuukausittaisen perusmaksun ja käyttämästään energiasta. Näin maalämmön kustannukset ovat ennakoitavissa vuosiksi eteenpäin.

Lisää maalämmöstä

Kumpi voittaa?

Omaan taloyhtiöön sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu riippuu täysin olosuhteista. Joihinkin ympäristöihin maalämpöä ei pysty rakentamaan, toiset kiinteistöt voivat olla kaukolämpöverkon ulottumattomissa. Kaukolämmön ja maalämmön hintoja vertailtaessa täytyy ottaa käyttökustannusten lisäksi huomioon ratkaisujen koko elinkaari. Maalämpö ei ole riippuvainen ulkoisen lämmöntarjoajan hintamuutoksista, mutta voi jättää omistajalleen vastuuta huolloista ja korjauksista. Myös sähköenergian ja sähkönsiirron hinta vaikuttaa maalämmön kustannuksiin. Omaan taloyhtiöön paras ratkaisu selviää vain pyytämällä tarjouksia ja vertailemalla laskelmia kustannuksista.

Maalämmöstä kiinnostuneille taloyhtiöille Lempeä Maalämpö on huoleton, helppo ja kustannuksiltaan ennakoitava ratkaisu.

Lämpöremontti edessä? Ota meihin yhteyttä:

Pyydä tarjous
Onko kyseessä uudisrakennus
Yhteyshenkilön tiedot
Olen kiinteistön
Haluan että minuun otetaan yhteyttä *

Myyntipäällikkö
010 2104241
myynti@sssoy.fi
  • Ossi Pöyry

    Kestäviä luottamussuhteita rakentava myyntipäällikkö Ossi vastaa lämpöratkaisujen ja -palveluiden myynnistä. Luonteeltaan avoimena ja rehellisenä hän pyrkii kaikkia osapuolia hyödyttävään lopputulokseen. Hyvät asiakaskohtaamiset ja ratkaisujen löytäminen tekevät hänen työpäivästään onnistuneen. LVI-insinöörinä Ossia kiehtoo uusien asiakastarpeiden tunnistaminen ja energiaratkaisujen tuotekehitys. Hänellä onkin vuosien kokemus asiakasrajapinnassa toimimisesta energia-alalla sekä uusien lämmitysratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Ossi on tiimipelaaja myös vapaa-ajalla: jalkapallo kuluu elämään niin pelaajana kuin katsojanakin, ja joskus hän tarttuu myös tennis- tai sulkapallomailan varteen. Mökillä kuuluu rentoutua rantasaunassa hyvien löylyjen äärellä.