Etusivu > Ajankohtaista > BlogitYleinen > Tutkimustieto v...
Mika Laine | Tags

Tutkimustieto viitoittaa kaukolämmön tulevaisuuden kehitystyötä

Meneillään oleva energia-alan murros koskee myös kaukolämpöä. Tulevaisuuden kaukolämpöratkaisuihin vaikuttavat mm. puupolttoaineiden saatavuus, uudet energiaratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen sekä uusien palveluiden tuottaminen lämpöasiakkaille.

Kaukolämpö on tärkeä osa alueemme infrastruktuuria ja taloutta. Lisäksi se on edelleen hinnaltaan kilpailukykyinen sekä asiakkaille helppo ja varma tapa lämmittää. Kaukolämpöä kannattaa siis kehittää.

Uusin tieto auttaa oman tiekartan rakentamisessa

Ilmastonmuutos, lämmön tuotannon sähköistyminen, digitalisaation hyödyntäminen sekä sähkön ja lämmöntuotannon yhdistäminen vaikuttavat jo nyt kaukolämmön tulevaisuuteen. Osallistumme näiden megatrendien vaikutuksia ja mahdollisuuksia arvioiviin tutkimushankkeisiin tukeaksemme alan kehitystyötä.

Olemme nyt mukana seuraavissa tutkimushankkeissa:

Lempeä Lämpö on panostanut paljon tiedon keräämiseen ja datan hallinnoimiseen. Tietovaraston dataa voidaan hyödyntää tehokkaasti uusien ratkaisuiden kehittämisessä ja laskelmien tekemisessä. Näin tutkimushankkeiden soveltuvuutta voidaan tutkia oikeaan dataan perustuen, jolloin saadaan myös hyviä ja realistisia tuloksia. Kun tarjoamme tutkimukselle omaa dataamme, saamme itse myös kohdennettua tietoa oman päätöksen teon pohjaksi.

Yllä mainittujen hankkeiden lisäksi tutkimme ja edistämme myös lämmön varastointia, sähkökattiloiden hyödyntämistä, tekoälyhankkeen jatkokehitystä sekä perinteisempiä lämmöntuotantoyksikön saneeraushankkeita.

Moni asia vaikuttaa puupolttoaineiden käyttöön

Puupolttoaineiden saatavuudessa on tapahtunut ja tapahtuu suuria muutoksia. Yksi lähitulevaisuuden haasteista on huoli puupolttoaineiden riittävyydestä ja hinnan noususta. Lempeä Lämpö ei ole juurikaan tuonut Venäjältä polttoaineita, mutta tuonnin lopettaminen vaikuttaa koko markkinan kautta myös meihin. Toisaalta myös turpeen käytön vähentäminen on lisännyt puupolttoaineen kysyntää.

Kaukolämmön tuotanto sähköistyy

Näköpiirissä on jo lämmön tuotannon sähköistyminen. Tämä tarkoittaa lämmön tuotannossa esimerkiksi uusia suuremman kokoluokan lämpöpumppuja, hukkalämpöjen hyödyntämistä, sähkökattiloita ja energian varastoimista. Tulevaisuudessa ei-polttavien teknologioiden merkitys tulee kasvamaan.

Digitalisaatio lämmön tuotannossa ja uusien palveluiden tuottamisessa

Digitalisaatiota voidaan jo nyt hyödyntää kaukolämmön tuotannon tehostamisessa. Tästä esimerkkinä ovat Savonlinnan ja Juvan lämpölaitoksilla tekoälyyn perustuva kaukolämmön tuotannon ennustaminen ja menoveden lämpötilan optimointi.

Digitalisaation avulla voimme tulevaisuudessa tarjota asiakkaille aivan uusia palveluita: esimerkiksi asumisolosuhteiden seurantaa, kulutusjoustoa sekä myös muita asumiseen liittyviä palveluita.

Sähkön ja lämmön tuotannon yhdistäminen

Samalla kun lämmöntuotanto sähköistyy, järjestelmistä tulee entistä monimutkaisempia. Sähköistyvä kaukolämpö pitää integroida sähkömarkkinoihin, jotta kokonaisuus saadaan toimimaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Tulevaisuudessa tuotanto koostuu erilaisista lämpöpumpuista, energiavarastoista, jäähdytysasiakkaista sekä kuluttajista jotka voivat joustaa kulutuksessaan. Koko järjestelmän älykäs ohjaaminen tulee olemaan oleellisessa roolissa.

Kaukolämpö kuuluu myös tulevaisuuteen

Näen kaukolämmön tulevaisuuden valoisana. Lämmöntuotanto tulee tulevaisuudessa olemaan rakenteeltaan nykyistä monipuolisempaa ja hajautetumpaa. Tutkimusyhteistyö vahvistaa omaa osaamistamme ja näkemyksiämme, koska verkostoitumisen myötä saamme uusinta tietoa ja ideoita tuotantorakenteidemme kehittämiseen.

Yhä suurempi osa lämmön tuotannosta sähköistyy ja integrointi sähkömarkkinoihin on ratkaisujen kannattavuuden näkökulmasta oleellista. Näen sen mahdollisuutena koko energiajärjestelmälle.

Meillä on viime vuonna valmistunut myös maalämpötuote, joka soveltuu isompiin kiinteistöihin nykyisen kaukolämpöverkon ulkopuolisilla alueilla. Pystymme siis tarjoamaan ympäristöystävällistä lähilämpöä useammalla tavalla.


Kehitys- ja innovaatiopäällikkö
010 2104531
mika.laine@sssoy.fi
  • Mika Laine

    Kehitys- ja innovaatiopäällikkönä työskentelevä Mika syttyy päivittäin uusista asioista. Innostus auttaa Mikaa painamaan eteenpäin, sillä Mikan työssä on usein kysymys ongelmanratkaisusta, uusien asioiden kehittämisestä ja uuden teknologian hyödyntämisestä. Energia-ala on vienyt Mikaa viimeiset 25 vuotta moniin eri tehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Viimeiset 15 vuotta niistä on kulunut Suur-Savon Sähköllä. Koko perheen yhteinen harrastus on junorijääkiekon parissa toimiminen, sillä Mikan molemmat pojat pelaavat maalivahteina. Lisäksi Mika syttyy kuntoliikunnasta, pallopeleistä ja kitaran soittamisesta.