Etusivu > Ajankohtaista > BlogitYleinen > Biosavu-hanke s...
Ilkka Laitinen | Tags

Biosavu-hanke selvittää puupolttoaineen riittävyyttä Etelä-Savossa

Lempeä osallistuu LUT-yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) Biosavu-tutkimushankkeeseen, joka selvittää puupolttoaineiden riittävyyttä alueellamme seuraavien vuosikymmenien aikana. Hyödynnämme aikanaan tutkimuksen tuloksia kaukolämpöliiketoiminnan strategisessa suunnittelussa ja huoltovarmuuden ylläpitämisessä.

Energia-ala on murroksessa, ja se näkyy myös puupolttoaineiden saatavuudessa. Pitkällä tähtäimellä saatavuuteen vaikuttaa monta asiaa. Biosavu-hanke hakee vastauksia alan tärkeisiin kysymyksiin ja sen tuloksia voidaan odottaa keväällä 2024.

Puupolttoaineiden saatavuus riippuu monesta muuttujasta

Kaukolämpölaitokset ovat olennainen osa Järvi-Suomen infrastruktuuria ja huoltovarmuutta. Kohtuuhintaista lämpöä tarvitaan niin kodeissa kuin työpaikoillakin. Siksi muutosten ennakointi ja niihin varautuminen on tärkeää. Tärkeimpiä lähitulevaisuuden muutoksia ovat:

  1. Fossiilisen polttoaineen eli turpeen käytön vähentäminen lisää puupolttoaineiden käyttöä
  2. Venäjältä tuodun hakkeen korvaaminen kotimaisella puulla lisää puupolttoaineiden kysyntää ja kilpailua
  3. EU:ssa meneillään oleva lainsäädäntöuudistus tulee vaikuttamaan biomassojen (joihin myös puupolttoaineet kuuluvat) käyttöön energiantuotannossa
  4. Yllä mainitut muutokset tulevat vaikuttamaan ja vaikuttavat jo nyt alueemme puu- ja puupolttoainevirtoihin sekä kustannuksiin koko toimitusketjussa

1. Hiilineutraaliustavoitteet ja huoltovarmuus vaikuttavat turpeen käyttöön

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Turpeen käytöstä emme ole vielä kokonaan luopuneet. Syksyn 2022 energiakriisi osoitti, että huoltovarmuussyistä kaukolämmön tuotannossa tarvitaan toistaiseksi jonkin verran turvetta. Turpeen käytön lopettamisen vaikutuksiin on syytä varautua.

2. Kilpailu puupolttoaineista nostaa niiden hintoja

Tällä hetkellä tuotamme kaukolämpöä pääasiassa puupohjaisilla polttoaineilla: alueemme metsistä saatavilla metsätähde-, kokopuu- ja rankahakkeilla sekä metsäteollisuuden sivutuotteilla kuten kuorella ja purulla sekä purusta puristetulla pelletillä.

Vaikka itse käytämme lähes ainoastaan maakunnan omaa puuta, kilpailu puuraaka-aineista on kiristynyt. Tämä johtuu siitä, että Etelä-Savon puusta kilpailevat nyt myös toimijat, jotka ovat aiemmin käyttäneet paljon Venäjältä tuotua puuta. Kun Venäjän puu ei ole enää vaihtoehto, puupolttoaineiden kasvava kysyntä lisää tärkeimpien raaka-aineittemme hintaa.

3. EU:n biopolttoaineita koskeva lainsäädäntö vaikuttaa sekä metsä- että energia-alaan

Tutkimuksessa selvitetään tulevan EU-lainsäädännön eri skenaarioita ja niiden vaikutuksia paikalliseen puuntuotantoon sekä metsä- ja energiateollisuuteen. Ne vaikuttavat siihen, minkälaisia puupolttoaineita tulevaisuudessa voidaan käyttää ja minkälaisia vaatimuksia energiapuun korjuulle asetetaan. Tuloksia on vaikea ennustaa. Siksi EU-lainsäädännön seuraaminen ja vaikutusten arviointi on kaukolämmön tuotannon tulevaisuuden kannalta yksi tutkimushankkeen tärkeimpiä asioita.

4. Koko toimitusketjun hallinta edistää alueellista huoltovarmuutta

Puupolttoaineiden saatavuuden ja hinnan lisäksi sekä normaalioloissa toimimiseen että poikkeusolojen huoltovarmuuteen vaikuttavat mm. puupolttoaineiden terminaaliverkosto, logistiikan toimintamallit ja läpivirtaukset. Tutkimuksessa tarkastellaan koko ketjua metsänomistajista koneyrittäjiin, kuljetus- ja varastointiyrityksiin ja lämpölaitoksiin sekä lopulta lämmön kuluttajiin saakka. Toimitusketjun tehostaminen on kaikkien osapuolien etu.

Lempeä osallistuu tutkimukseen ohjausryhmän jäsenenä

Lempeä Lämmön emoyhtiö Suur-Savon Sähkö on yksi Biosavu-hankkeen rahoittajista. Pääsemme seuraamaan ja tekemään yhteistyötä alan huippututkijoiden kanssa hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.

Kaukolämpö on paikallista, ympäristöystävällistä energiaa, joka edistää osaltaan aluetaloutta luomalla suoria ja välillisiä työpaikkoja. Meille on tärkeää selvittää, kuinka kestävällä pohjalla puupolttoaineiden saatavuus alueellamme on. Odotamme myös, että logistiikkaketjujen parempi hallinta auttaa parantamaan huoltovarmuutta poikkeustilanteiden varalta.

Energiamurroksen myötä lämpöenergian tuotantoon on tulossa uusia tuotantomuotoja ja ala on sähköistymässä. Tällä hetkellä huoltovarmuus perustuu kuitenkin lämmön osalta olemassa olevaan infrastruktuuriin, siis nykyisiin kaukolämpölaitoksiin. Biosavu-hanke auttaa meitä huolehtimaan niiden tehokkuudesta ja kehityksestä.

Lue Biosavu-hankkeesta LUT-yliopiston sivuilta
Lue Biosavu-hankkeesta Luke:n sivuilta


  • Ilkka Laitinen

    Polttoaineasiantuntija Ilkka vastaa hyvälaatuisten polttoaineiden hankinnasta ja toimituksista Lempeän ja kumppaneiden lämpölaitoksille. Tehtävässä on tärkeää ottaa huomioon sekä polttoainetoimitusten että lämmöntuotannon kustannustehokkuus. Siinä auttaa Ilkan monipuolinen kokemus polttoaineiden toimitusketjujen ohjaamisesta. Tiivis yhteydenpito lämpölaitosten operaattoreiden, toimittajien ja urakoitsijoiden kanssa kuuluu jokaiseen työpäivään. Helposti lähestyttävä ja aktiivinen mies nauttii yhdessä tekemisestä. Hän on mielellään mukana vaikuttamassa ratkaisuihin, joita tarvitaan energia-alan murroksessa ja metsien käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Vapaa-ajallaan Ilkka siirtyy maalle puuhailemaan ravihevosten kanssa sekä metsänhoito- ja maanviljelyhommiin.