Etusivu > Ajankohtaista > Yleinen > Pelletille ja h...

Pelletille ja hakkeelle on kummallekin paikkansa

Lämmöntuotannossa on viime aikoina yleistynyt hakkeen rinnalle ilmaantunut puupelletti. Myös meillä on kaksi pellettikäyttöistä lämpökeskusta Järvi-Suomen alueella, Pertunmaalla ja Rantasalmella. Pelletti ei kuitenkaan ole yhtä tuttu kaikille kuin hake, joka toimii lämmönlähteenä monilla kaukolämmön asiakkailla. Miksi pellettiä käytetään? Mistä se tulee? Eikö se ole kamalan kallista?

Samalla tavalla kuin hakekin, pelletti on puuteollisuuden toiminnoista syntyvää sivutuotetta. Hake tehdään metsien kaatamisen yhteydessä syntyvästä puuaineksesta, joka ei mene sahateollisuuteen, kuten oksista ja kannoista. Pelletti taas syntyy puusepän- ja sahateollisuuden tähteistä, kuten kutterinpurusta, sahajauhosta ja hiontapölystä. Puutähteet puristetaan suurella voimalla tiiviiksi pelletiksi, jolloin sen jakelu ja kuljetus on näppärää. Pelletin ja hakkeen käyttäminen ovat siis puuteollisuuden eri vaiheiden jättämän puumassan hyötykäyttöä energiantuotannossa.

Hake on parhaimmillaan todellista lähilämpöä

Haketta uunivuoassa. Hakkeen kosteus saadaan tietää erikoisvalmisteisella uunilla, jossa puuaines kuumennetaan ja vesihöyryn määrä mitataan.

Hakkeella ja pelletillä on myös omat paikkansa lämmöntuotannossa, sillä niiden vahvuudet piilevät eri osa-alueilla. Hake on siitä loistava polttoaine, että se saadaan kerättyä parhaassa tapauksessa aivan lämpökeskuksen lähiseudulta. Esimerkiksi Joutsassa valtaosa hakkeesta tuotetaan 20 km säteellä lämpökeskuksesta. Hake voidaan hakettaa siirrettävällä laitteistolla sen metsän laidalla, josta puuaines on kerätty, ja varastoida jonnekin lähelle. Hake on siis todellista lähipolttoainetta, jonka avulla voidaan minimoida kuljetuksen aiheuttamat päästöt.

Toisaalta taas hakkeella on heikkoutena vaihtelevampi laatu. Puuaineksen lämpöarvoissa ja kosteudessa on enemmän vaihtelua kuin pelletillä. Hakelämmityskattilalla menee yleensä hetki, ennen kuin se säätyy sopivaksi hakkeen laadulle, ja säätymisen aikana hake palaa tehottomammin ja epäpuhtaammin. Tämän vuoksi hake onkin omiaan suurempiin lämpökeskuksiin, joissa henkilökunta on tiiviimmin läsnä tarkkailemassa hakkeen laatua ja tekemässä säätöjä.

Pelletillä huoltovarmuutta ja pienemmät päästöt

Pelletti taasen on ostohinnaltaan usein hieman kalliimpaa kuin hake, mutta laatu on tasaista. Pelletissä kosteuden määrä on pieni, joten se palaa heti tehokkaasti, eikä vaadi suurempia säätöjä laitteistoon. Tärkeää on myös huomata, että pellettikäyttöinen lämpökeskus on huomattavasti puhtaampi kuin hakekäyttöiset: piipusta tulevan savukaasun määrä on vähäinen. Pelletti palaa puhtaammin tuottaen merkittävästi vähemmän nokea ja häkää. 

Pelletti on loistava lämmönlähde pienempiä laitoksia varten, koska ne eivät vaadi henkilökunnan tiivistä läsnäoloa varmatoimisuutensa vuoksi. Pertunmaan ja Rantasalmen lämpökeskukset ovat juuri tällaisia pienemmän kokoluokan kohteita. Varmatoimivuutensa ansiosta pellettikeskukset vaativat vähemmän huolto- ja kunnossapitokäyntejä, mikä vaikuttaa kokonaiskustannuksiin alentavasti. Pelletin kalliimpi ostohinta siis tasaantuu hakkeeseen verrattuna vähäisemmällä huollontarpeella sekä polttoaineen tehokkaalla käytöllä.

Yhdessä pelletti ja hake auttavat käyttämään puun koko potentiaalin

Puumalassa lämpöä tehdään myös auringon avulla aurinkolämpökeräimillä.

Pelletti ja hake ovat siis kumpikin yhtä arvokkaita ja toisiaan täydentäviä lämmönlähteitä. Niiden avulla koko kaadetun puun materiaali saadaan käyttöön, ilman että mitään tarvitsee laittaa hukkaan. Puupolttoaineiden tueksi ja niiden lämmöntuotannon tehostamiseksi olemme ottamassa käyttöön uusia teknologioita, kuten savukaasupesurit, jotka tehostavat hakelaitoksia ja vähentävät niiden päästöjä. Pelletti ja hake ovat kummatkin järvisuomalaisen lämmöntuotannon selkäranka vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Sillä kumpaa polttoainetta sinun kaukolämpösi tuottavassa keskuksessa käytetään ei ole merkitystä arkeesi: me etsimme sopivimman ratkaisun kaikkiin olosuhteisiin, jotta arkesi olisi aina lämmin.