Etusivu > Ajankohtaista > Blogit > Näin valmistele...
Ossi Pöyry | Tags

Näin valmistelet taloyhtiön lämmitysjärjestelmän uusimisen

Kiinteistön lämmitysjärjestelmän teknis-taloudellinen käyttöikä on yleensä taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tiedossa. Näköpiirissä olevan energiaremontin ajankohta voidaan siis ottaa mukaan taloyhtiön 5 vuoden kunnossapitosuunnitelmaan hyvissä ajoin. Mutta miten lämmitysjärjestelmän uudistaminen kannattaa valmistella?

Nyrkkisääntönä voi pitää, että taloyhtiön lämmitysjärjestelmän käyttöikä on noin 25 vuotta. Joskus kiinteistön lämmitys joudutaan uudistamaan jo aikaisemmin – esimerkiksi toiminnallisten ongelmien vuoksi. Lämmitysjärjestelmän uusimisella on tärkeä rooli kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa.

Mitä uuden lämmitysjärjestelmän valinnassa kannattaa ottaa huomioon?

Esiselvitys ja viestintä uuden lämmitysjärjestelmän valinnasta kannattaa aloittaa jo 1-2 vuotta ennen hankkeen toteuttamista. Näin kaikki näkökohdat ehditään ottaa huomioon ja tuoda ajoissa yhtiökokouksiin keskusteltaviksi ja päätettäviksi. Tällöin voidaan myös päättää, kerätäänkö osakkailta rahoitusta tulevaan energiaremonttiin jo etukäteen.

Valintakriteereinä voi käyttää esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Minkälaiset tavoitteet kiinteistön energiatehokkuuden parantamiselle voidaan asettaa?
 • Mitkä vaihtoehdot mahdollistavat energiatehokkuustavoitteen saavuttamisen?
 • Onko hankkeelle saatavissa taloudellista tukea?
 • Mikä ratkaisu on kaikkein helpoin ja toimintavarmin?

Päätöksenteossa painavat usein myös valittujen kumppanien luotettavuus ja tukipalvelut, projektin läpimenoaika, takaisinmaksuaika, energian hintakehityksen ennakoitavuus sekä ympäristöasiat.

Maalämpö vai kaukolämpö? – Kaukolämpöverkon läheisyys ratkaisee

Jos kiinteistön vanha lämmitysjärjestelmä on esimerkiksi vesikiertoinen öljylämmitys ja kiinteistö sijaitsee alueella jossa se on mahdollista liittää kaukolämpöverkkoon, kaukolämpö on yleensä järkevin lämmitysvaihtoehto. Se soveltuu myös erilaisia energiamuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin, mutta käytännössä pelkkä kaukolämpö on lämmitysratkaisuna erittäin toimintavarma. Sen lisäksi, että Lempeä Kaukolämpö on ympäristöystävällistä lähienergiaa, on se helppo, taloudellinen ja tehokas lämmitysratkaisu.

Kaukolämpöinvestointi on mahdollista toteuttaa jopa alle 6 kuukaudessa sopimuksen teosta. Järkevintä lämmitysremontin toteuttaminen on sulan maan aikana, jolloin lyhyt katkos kiinteistön lämmityksessä ei kohtuuttomasti haittaa asumismukavuutta.

Kaukolämpöverkon ulkopuolella oleville taloyhtiöille tarjoamme edullisen maalämpöratkaisun, jonka toteutamme avaimet käteen -periaatteella. Maalämpöpumppu kerää maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa yleensä noin 100–200 metrin syvyisestä lämpökaivosta.

Lempeä Maalämpö on kokonaisedullinen lämmitysratkaisu, joka ei vaadi alkuinvestointia. Maalämpöön siirtyminen on mahdollista, jos tontille voidaan porata maalämpökaivo ja kiinteistöjen yhteinen lämmöntarve ylittää 250 MWh vuodessa. Muut maalämmön toteutusedellytykset varmistetaan Lempeän ammattilaisten tarjoamassa, ilmaisessa kohdekatselmuksessa.

ARA:n energia-avustusta on vielä mahdollista hakea

Öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtyvät taloyhtiöt voivat saada investoinnilleen tukea. ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2023. 

Tuen saaminen ja määrä riippuu siitä, kuinka paljon energiaremontti parantaa kiinteistön energiatehokkuutta. Parhaimmillaan ARA:n energia-avustus on jopa puolet investoinnin kokonaisarvosta. Avustuksen enimmäismäärä asuntoa kohden on kuitenkin 4 000 tai 6 000 euroa riippuen siitä, kuinka paljon energiatehokkuutta parannetaan. ARA:n tukea ei voi saada, jos hanke saa jotain muuta julkista tukea tai avustusta.

Prosessi on yksinkertaistettuna tällainen:

 • Taloyhtiö päättää energiaremontin toteuttamisesta ja rahoituksesta
 • Hankitaan kustannusarvio tai tarjous lämmitysjärjestelmän toimittajalta, esimerkiksi Lempeältä
 • Hankitaan e-lukulaskelma*) pätevältä energiatodistusten asiantuntijalta
 • Toimitetaan energia-avustushakemus liitteineen ARA:lle
 • Toteutetaan hanke suunnitelman mukaan
 • Toimitetaan toteutuneen hankkeen tiedot ARA:lle energia-avustuksen saamiseksi

*) E-lukulaskelma on osa rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavaa virallista asiakirjaa. Se määrittelee rakennuksen energialuokan laskennallisen E-luvun mukaan.

Kohti taloyhtiön uutta lämmitysjärjestelmää!

Kerromme hankkeen yksityiskohdista tarjouksen teon yhteydessä. Autamme tarpeen mukaan myös energiatodistusasiantuntija- ja muiden tarvittavien kontaktien luomisessa.

Kysy lisää ARA:n tuesta ja uuteen lämmitysjärjestelmään siirtymisestä!

Tämä blogi on julkaistu aikaisemmin huhtikuussa 2022 ja se on päivitetty helmikuussa 2023.


Myyntipäällikkö
010 2104241
ossi.poyry@sssoy.fi
 • Ossi Pöyry

  Kestäviä luottamussuhteita rakentava myyntipäällikkö Ossi vastaa lämpöratkaisujen ja -palveluiden myynnistä. Luonteeltaan avoimena ja rehellisenä hän pyrkii kaikkia osapuolia hyödyttävään lopputulokseen. Hyvät asiakaskohtaamiset ja ratkaisujen löytäminen tekevät hänen työpäivästään onnistuneen. LVI-insinöörinä Ossia kiehtoo uusien asiakastarpeiden tunnistaminen ja energiaratkaisujen tuotekehitys. Hänellä onkin vuosien kokemus asiakasrajapinnassa toimimisesta energia-alalla sekä uusien lämmitysratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Ossi on tiimipelaaja myös vapaa-ajalla: jalkapallo kuluu elämään niin pelaajana kuin katsojanakin, ja joskus hän tarttuu myös tennis- tai sulkapallomailan varteen. Mökillä kuuluu rentoutua rantasaunassa hyvien löylyjen äärellä.