Etusivu > Ajankohtaista > BlogitUutisetYleinen > Kaukolämpö ei l...

Kaukolämpö ei lopu Järvi-Suomesta poikkeusoloissakaan

Lempeä Lämpö on varautunut huolellisesti tulevaan lämmityskauteen. Puupolttoaineiden saatavuus on heikentynyt ja hinnat ovat nousseet huomattavasti, mutta se ei vaikuta kaukolämmön hintaan syksyn 2022 aikana. Toistaiseksi pystymme kompensoimaan kohonneet polttoainekustannukset kaukolämmön tuotantoa ja jakelua tehostamalla.

Tuotamme vuoden aikana noin 300 GWh kaukolämpöä 10 Järvi-Suomessa sijaitsevalla paikkakunnalla. Kaukolämpöverkostomme yhteenlaskettu pituus on noin 160 km ja käyttöpaikkojen määrä on noin 1500. Huolehdimme kotien ja työpaikkojen lämpimänä pitämisestä: Lempeä Kaukolämpöä riittää myös tulevana talvena kaikille asiakkaillemme mahdollisimman vakaaseen hintaan.

Kaukolämpö on varma ja huoleton lämmitysmuoto

Kaukolämmön toimitusvarmuudesta ja hintavakaudesta huolehtiminen on meille jokapäiväistä työtä. Siksi olemme varautuneet monin keinoin lämmön riittävyyteen myös poikkeusoloissa:

  • Polttoaineiden pitkäaikaiset toimitussopimukset
  • Polttoaineiden varmuusvarastointi
  • Lämpölaitosten hyötysuhteen parantaminen
  • Kaukolämpöverkoston lämpötilojen optimointi tekoälyn avulla
  • Lämpölaitosten toiminnan varmistaminen sähkökatkojen varalta

Kaukolämmön polttoaineiden hankinta ja varastointi

Puupohjaisten polttoaineiden saatavuus on heikentynyt huomattavasti, mikä nostaa niiden hintoja. Olemme varautuneet tilanteeseen ennakolta ja ostaneet lämmityskauden 2022–23 aikana tarvittavan määrän haketta, purua ja pellettejä.

Koska energiapuun kova kysyntä näkyy hinnoissa, ensi talvena tullaan monessa paikassa ympäri Suomen käyttämään huoltovarmuussyistä polttoaineena myös turvetta. Tämä on järkevää, sillä puupohjaisia polttoaineita ei voida varastoida pitkään.

Toimitussopimuksista huolimatta puupolttoaineiden toimituksiin saattaa poikkeusoloissa tulla tilapäisiä katkoksia. Niiden varalta myös me olemme hankkineet huoltovarmuusvarastoksi turvetta, joka säilyy varastoituna pitkään, jopa vuosia.

Polttoaineiden poikkeuksellinen käyttö ei vaikuta hiilineutraaliustavoitteeseen

Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Lempeä on sitoutunut energiatehokkuussopimuksella yhdessä monen muun yrityksen ja kunnan kanssa kehittämään energiatehokkaampaa Suomea.

Tulevana talvena mahdollinen turpeen käytön lisääminen lämpölaitoksissa on tilapäistä eikä vaikuta pitkällä tähtäimellä hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamiseen. Öljyä ei juuri käytetä polttoaineena lämpölaitoksissa, eikä sen käyttö lisäänny poikkeusoloissakaan.

Lämpölaitosten toiminnan tehostaminen ja varmistaminen

Investointimme tähtäävät sekä kaukolämmön tuotannon ja jakelun tehostamiseen että ympäristövaikutusten minimoimiseen. Tärkeimmät investointimme ovat savukaasupesurit ja kaukolämmön ns. menoveden optimointi teköälyn avulla.

Savukaasulauhduttimet eli -pesurit tehostavat kaukolämmön tuotantoa, vähentävät lämpölaitosten päästöjä ja mahdollistavat samalla heikompilaatuisten puupolttoaineiden käytön. Käytännössä voimme siis polttaa tehokkaasti esimerkiksi tavallista kosteampaa energiahaketta. Savukaasupesurien investointitahti on yksi lämpölaitos/vuosi.

Toinen merkittävä investointimme tehostaa kaukolämpöverkoston toimintaa. Käytämme tekoälyä kaukolämpöverkossa kulkevan veden lämpötilan optimointiin. Tämä ei vaikuta asiakkaittemme lämmönsaantiin.

Olemme varmistaneet lämpölaitosten toiminnan jatkuvuuden myös poikkeuksellisten sähkökatkosten varalta. Silloin tuotannossa tarvittava sähkö tuotetaan dieselgeneraattoreilla. Niiden varassa lämpölaitokset voivat toimia useita viikkoja.

Kaukolämpö on varma ratkaisu, jos kiinteistö sijaitsee lähellä kaukolämpöverkkoa

Kaukolämpö on huoleton ja vakaa lämmitysmuoto. Lämpöä riittää ja sen hinta pystytään pitämään vakaampana kuin monen muun lämmitysmuodon. Jos kiinteistö sijaitsee lähellä kaukolämpöverkkoa ja siinä on vesikiertoinen lämmitys, kaukolämpö on Lempeä Lämmön alueella taloudellisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi maalämpö. Erityisesti öljylämmitys kannattaa vaihtaa kaukolämpöön.

Taloyhtiöille sekä yritys- ja kuntakiinteistöille, jotka eivät sijaitse kaukolämpöverkkomme lähellä, tarjoamme järkevän tavan hyödyntää maalämpöä. Lempeä Maalämpö sopii kiinteistöihin, joiden lämmöntarve on vähintään 250 MWh vuodessa. Luotettava, edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu ei edellytä asiakkaaltamme lainkaan alkuinvestointia.

Kaukolämpöasiakkaankin kannattaa säästää energiaa

Lempeä Kaukolämpö toimitetaan jatkossakin yhtä lämpimänä kuin tähän saakka. Parhaat keinot vähentää omaa lämpöenergian kulutusta ovat kaukolämpölaitteiston hyvästä kunnosta huolehtiminen sekä huonelämpötilojen alentaminen termostaattien avulla.


  • Jari Väyrynen

    Jari on Lempeä Lämmön uusiin teknologioihin uskova toimitusjohtaja ja helposti lähestyttävä energia- ja konetekniikan insinööri. Hänen monipuolinen kokemuksensa erilaisista toimintaympäristöistä ja niihin sopivista strategioista on erinomainen pohja Lempeän liiketoiminnan kehittämiselle. Jarin mielestä energia-alan muutoksessa on hienoa olla mukana. Hän uskoo, että selkeistä ja reiluista toimintavoista kiinni pitäminen kannustaa ihmisiä työskentelemään samojen tavoitteiden eteen. Yhteistyö ja sen avulla saavutetut tulokset innostavat häntä, ja lisäksi yhdessä tekeminen antaa voimaa kaikille osapuolille. Kun työpäivä on ohi, Jari suuntaa energiansa kuntosalille, oman verstaan rauhassa syntyviin teknisiin ideoihin tai mökkipuuhien pariin.